Projekt ZOO to akcja ekologiczna. Przez pokazanie realnych przedmiotów przybliża problem, pokazuje, że nawet bierna postawa (zaniechanie zakupu przedmiotów wykonanych ze zwierząt) przyczynia się do ochrony przyrody. Plakaty umieszczone w przestrzeni miejskiej zwracają również uwagę na nasz konsumcyjny styl życia, w którym zatraca sie wrażliwość na cierpienia zwierząt. Plakaty oraz książka są podstawą programu edukacyjnego prowadzonego w szkołach przez Klub Gaja.